De har rätt kort livslängd.. Så här kommer en ny. Igen.