Mindes inte om jag bloggat de här korten, så med risk för att de kommer upp två gånger: