Ja. ren lathet+tidsbrist=collage och mishmash av olika alster…